Video ghi lại nội dung Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đăng ngày 17/08/2017, lượt xem 1592

 Trung tâm Thông tin Thư viện đăng tải nội dung một số Video ghi lại Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa VKSND tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ngày 07/08/2017

Phần 1: Tại đâyhttp://10.0.0.13/quangninhrutkinhnghiem7-8-2017.html

Phần 2: Tại đâyhttp://10.0.0.13/quangninhangietnguoi7-8-2017.html

Phần 3: Tại đây: http://10.0.0.13/quangninhangietnguoi7-8-2017-1.html


Lưu ý: Video chỉ xem được trên thư viện hoặc trong mạng nội bộ trường

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện