Thông báo về việc thu hồi tài liệu sinh viên các khóa 6, 7, 8, 9

Đăng ngày 23/03/2022, lượt xem 1217

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v thu hồi tài liệu

 

Thực hiện Nôi quy Thư viện về việc quản lý tài liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện đề nghị sinh viên, học viên các khóa đang mượn tài liệu học tập học kỳ I năm học 2021-2022 và các học kỳ trước chưa trả được cho Thư viện (do dịch bệnh Covid-19 kéo dài) khẩn trương hoàn trả về Thư viện để phục vụ cho học kỳ II. Thời hạn thu hồi hoàn thành trước ngày 01/4/2022 (trực tiếp hoặc tính theo dấu bưu điện), sau thời hạn trên, nếu bạn đọc không trả tài liệu sẽ bị xử lý theo Nội quy Thư viện.

Hình thức thu hồi:

- Sinh viên/học viên trả tài liệu trực tiếp tại Thư viện (tuân thủ nguyên tắc 5K và làm theo hướng dẫn của cán bộ Thư viện)

- Gửi tài liệu theo đường bưu điện tới đại chỉ: Thư viện Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội – Số 59 ngõ 230 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội. SĐT: 0795791199/0963396766 (Ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, số điện thoại liên hệ, tên tài liệu gửi và gửi kèm số tài khoản để Thư viện chuyển trả tiền đặt cọc – nếu có).

Mọi thắc mắc liên hệ với số điện thoại 0795791199 (thầy Chiến) hoặc Email: thuviendhks@tks.edu.vn

Trân trọng thông báo!

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

 

(Đã ký)  

 

Nguyễn Tuấn Lương

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện