Giáo trình Lý luận chung về viện kiểm sát và công tác kiểm sát

Đăng ngày 05/12/2019, lượt xem 5353

Giáo trình Lý luận chung về viện kiểm sát và công tác kiểm sát - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: Phạm Mạnh Hùng

Nhà xuất bản Tư pháp - 2019 - 215 trang

Lời giới thiệu

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và thực tiễn tổ chức và họa động của Viện kiểm sát nhân dân gần 60 năm qua, nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, sinh viên và học viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình Lý luận chung về viện kiểm sát và công tác kiểm sát. Cuốn Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; các khâu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; các chức danh tư pháp (Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên), công chức, viên chức và người lao động khác trong Viện kiểm sát nhân dân...

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Giáo trình Lý luận chung về Viện kiểm sát nhân dân và công tác kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được biên soạn lần đầu nên khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện.

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện