Giáo trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Đăng ngày 06/12/2019, lượt xem 3618

Giáo trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: Mai Đắc Biên

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - sự thật - 2018 - 270 trang

Lời nói đầu

Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dâ. Mục đích của công tác này là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng giam, giữ oan, sai hoặc vi phạm pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Giáo trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được biên soạn bởi các tác giả đã có nhiều năm công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và nghiên cứu về lĩnh vực kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; dựa trên các quy định của Hiến pháp 2013, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2010, Luật đặc xá năm 2007 và Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân năm 2014; Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Giáo trình là tài liệu để phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tài liệu nghiên cứu của những nhà khoa học quan tâm, phục vụ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tuy nhiên, do được biên soạn lần đầu nên nội dung giáo trình khó tránh khỏi những nhược điểm, hạn chế nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, những người làm công tác chuyên môn để giáo trình được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau này.

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện