Phân tích và dự báo xu hướng nghiên cứu thư viện số trên thế giới

Đăng ngày 07/10/2013, lượt xem 2266

Tóm tắt: Bài viết trình bày tóm tắt xu hướng nghiên cứu chính về thư viện số (TVS) giai đoạn (1990-2010). Trên cơ sở sử dụng bản đồ tri thức về TVS và 2 phương pháp: trắc lượng thư mục và phân tích hồi quy, tác giả đã phân tích và dự báo được xu hướng chính của nghiên cứu TVS trong tương lai. Kết quả cho thấy, tổng số lượng xuất bản phẩm về TVS của 21 chủ đề chính có xu hướng tăng mạnh trong tương lai với R­2 = 0.836. Qua bài viết, cộng đồng thông tin thư viện Việt Nam sẽ nắm được xu hướng nghiên cứu TVS của thế giới trong tương lai để từ đó hoạch định hướng nghiên cứu TVS Việt Nam

VietnamLib xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của ThS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giảng viên khoa Thông tin – Thư viện, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, hiện là NCS  ngành Quản trị Thông tin – Tri thức, Đại học Công nghệ Sydney.

Bài được đăng trên Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 1 (39), tháng 1/2013

Đọc toàn văn tại đây: xuhuongnghiencuutvs.n.h.son

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện