HƯỚNG DẪN TRA CỨU TV


B1: Nhập nội dung tim kiếm vào các trường thông tin hiện có:
    - Nhan đề
    - Tác giả
    - Từ khóa
    - Phân loại
    - Năm xuất bản
    - Số Đăng ký cá biệt (ĐKCB)

B2: Để tìm chính xác một từ khóa tìm kiếm nào đó ta tích chọn vào ô khóa tìm

B3: Chọn số kết quả tìm kiếm muốn hiển thị ra trên 1 trang màn hình: 25, 50, 75, 100

B4: Nhấn nút Tìm kiếm để chương trình tiến hành tìm kiếm dữ liệu

B5: Nhấn nút chi tiết ở biểu ghi cần xem để xem được nội dung cụ thể của biểu ghi

 • Đơn giản
 • Chi tiết

Tra cứu đơn giản

Kết quả tìm kiếm

 • Print
Trang 1/ 1 (Tổng: 1)
 • .
  "Human development"
  Tác giả: Crandell, Thomas L.
  Nhà xuất bản: McGraw-Hill
  Năm: 2012
  Loại: Tài liệu
Trang 1/ 1 (Tổng: 1)