Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

 

 

HỖ TRỢ TRA CỨU TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Điện thoại: 024.33580493
Email: thuviendhks@tks.edu.vn

 

 

 Tầng 4, Nhà Thư viện - Hội trường

[NewBooks] There is not enough space on the disk.
Thông báo về việc thay đổi chính sách phục vụ giáo trình đối với người học Thư viện xin thông báo về việc thay đổi chính sách phục vụ giáo trình đối với người học như sau: