Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 03/10/2013, lượt xem 1397

Thư viện Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trực thuộc Trung tâm Thông tin Thư viện

Nhân sự Tổ Thư viện gồm:

1. Đ/c Lý Thị Ngọc Bích (Tổ trưởng Tổ Thư viện)

- Tổ trưởng chỉ đạo chung công việc của tổ.

- Thực hiện nhiệm vụ bổ sung tài liệu: lên kế hoạch bổ xung tài liệu, tìm nguồn tài liệu, mua tài khoản Thư viện số, trao đổi nhận sách tặng biếu, hợp tác mượn liên TV với các Trường ĐH cùng chuyên nghành.

-  Nhiệm vụ xử lý tài liệu: lên Danh mục, kiểm kê tài liệu thường xuyên trong kho; hỗ trợ phục vụ bạn đọc; hỗ trợ xử lý tài liệu.

- Làm các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị

2. Đ/c Nguyễn Minh Chiến

-  Nhiệm vụ phục vụ bạn đọc: Quản lý lên kế hoạch phục vụ các khóa; phục vụ bạn đọc mượn trả tài liệu, đọc tại chỗ; quản lý, hướng dẫn bạn đọc sử dụng máy tính tra cứu, tìm tin, khai thác sử dụng internet…

-  Nhiệm vụ xử lý tài liệu: Scan số hóa tài liệu, chỉnh sửa tài liệu; Update tài liệu thư viện số, dữ liệu phần mềm thư viện điện tử; Hỗ trợ xử lý tài liệu (xử lý biên mục tài liệu, đăng ký số cá biệt, dán nhãn...).

- Làm các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

3. Đ/c Lê Thị Bích Hạnh

- Nhiệm vụ Xử lý tài liệu, phục vụ bạn đọc: Xử lý tài liệu (xử lý biên mục tài liệu, đăng ký số cá biệt, dán nhãn...); Tìm mua các tài khoản cho thư viện số,  Chính sửa tài liệu số hóa; Phục vụ bạn đọc mượn trả tài liệu, đọc tại chỗ;

-  Nhiệm vụ khác: Thanh lý tài liệu cũ không sử dụng, Update tài liệu thư viện số, dữ liệu phần mềm thư viện điện tử.

- Làm các công việc theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

 

 

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện