Cơ cấu tổ chức

Đăng ngày 03/10/2013, lượt xem 1189

 

Cơ cấu tổ chức

 Thư viện gồm 2 tổ: Tổ phục vụ bạn đọc và Tổ nghiệp vụ

 

 

 

 Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 7h30 - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện