SupportLibHtml

Đăng ngày 29/01/2015, lượt xem 454760

 

 

HỖ TRỢ TRA CỨU TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Điện thoại: 024.33580493
Email: thuviendhks@tks.edu.vn

 

 

 Tầng 4, Nhà Thư viện - Hội trường

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện