Luật thương mại quốc tế

Đăng ngày 13/10/2015, lượt xem 830

Trong văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần IX và các Hội nghị Trung ương khoá IX, cũng như văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc khoá X, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO trong thời gian sớm nhất. Việc thực hiện chủ trương, chiến lược này đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích một cách toàn diện các qui định, thiết chế của Thương mại quốc tế.
Hiện nay đã có những cuốn sách, giáo trình về Luật thương mại quốc tế nhưng trong cuốn sách này các tác giả sẽ có một cách thức tiếp cận khác khi đề cập đến khái niệm Thương mại quốc tế và Luật thương mại quốc tế. Các tác giả đi sâu phân tích những lĩnh vực mà các qui định của WTO, BTA (Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ) tập trung điều chỉnh như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, các khía cạnh thương mại của sở hữu trí tuệ, các biện pháp khắc phục thương mại, đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế… Các tác giả cũng xem xét, đề cập đến các nguyên tắc và qui chế pháp lý trong lĩnh vực thương mại quốc tế của Việt Nam.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Danh mục những từ viết tắt

Chương 1: Một số vấn đề lý luận của pháp luật quốc tế về thương mại

Chương 2: Các tổ chức liên chính phủ trong thương mại quốc tế

Chương 3: Thương mại hàng hoá

Chương 4: Các biện pháp khắc phục thương mại

Chương 5: Thương mại dịch vụ

Chương 6: Sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế

Chương 7: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế

Chương 8: Hệ thống pháp luật thương mại quốc tế của Việt Nam

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện