Sản phẩm dịch vụ TV

Đăng ngày 23/11/2017, lượt xem 516

 Sản phẩm dịch vụ thư viện: 

·          Các sản phẩm: 

         + Thông báo sách tài liệu mới

         + Các tài liệu theo yêu cầu

·          Các dịch vụ:

+ Đọc tại chỗ

+ Mượn về nhà

+ Phòng học nhóm

+ Đào tạo người dùng tin

+ Tư vấn hỗ trợ bạn đọc

+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu

+ Tìm kiếm tài liệu chọn lọc nâng cao

+ Photocopy

+ Internet – Wifi

+ Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện