Thông báo v/v phục vụ bạn đọc trực tuyến

Đăng ngày 24/09/2021, lượt xem 2287

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                             

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

 

Vì tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp và khó lường tại thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo về việc phục vụ bạn đọc trong thời gian tới:

Thư viện sẽ tổ chức phục vụ trực tuyến bạn đọc các dịch vụ: Mượn trả tài liệu, tư vấn hỗ trợ và khai thác sử dụng tài liệu số. Cán bộ thư viện ghi mượn tài liệu và liên hệ đơn vị vận chuyển gửi tài liệu tới bạn đọc.

Bạn đọc đăng ký mượn tài liệu qua địa chỉ mail: thuviendhks@tks.edu.vn  trong đó cung cấp thông tin theo mẫu đính kèm sau hoặc liên lạc với cán bộ thư viện qua số điện thoại: 0795791199 (thầy Chiến) để được hướng dẫn.

Khi mượn tài liệu, bạn đọc phải đặt cọc theo giá bìa quyển sách (tiền đặt cọc được hoàn trả lại khi bạn đọc trả hết sách) và chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng BIDV: 12310000954467, chủ tài khoản: Nguyễn Minh Chiến. Bạn đọc chịu chi phí chuyển tiền và phí vận chuyển hai chiều.

Trân trọng thông báo!

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV

 

(Đã ký) 

 

Mai Thị Lương Uyên

 

PHIẾU YÊU CẦU

Họ và tên: ………………………………..............……Mã sinh viên:…………………........................................

Lớp:…………………………..................................… SĐT:…………………………………………......................

Mail:……………………………………………………………………………….......................................................

Địa chỉ người nhận:……………………………………………………………......................................................

……………………………………………………………………………………........................................................

…………………………………………………………………………………...........................................................

Tên tài liệu mượn, tác giả, nhà xuất bản:

1)  ……………………………………………..…………………………………........................................................

2) ……………………………………………..………………………………….........................................................

3) ……………………………………………..………………………………….........................................................

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện