Nhìn lại Khung phân loại DDC 14 - Bản dịch tiếng Việt

Đăng ngày 14/01/2015, lượt xem 2765

Trong xu thế hội nhập, các chuẩn liên quan đến xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin đang được các nhà thư viện học Việt Nam nghiên cứu và tiếp cận để ngành thông tin - thư viện Việt Nam hòa nhập theo sự phát triển của ngành trên thế giới.

Sau khi bản dịch tiếng Việt DDC 14 được hoàn tất, ngày 16/8/2006 Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) chính thức công bố ấn bản tiếng Việt khung phân loại DDC 14 rút gọn gồm 1.065 trang, khổ 17 x 24cm. Với bản dịch này, tiếng Việt trở thành một trong hơn 30 ngôn ngữ của khung phân loại DDC được xuất bản chính thức.

Theo công văn số 1589/BVHT-TV ngày 7/5/2007 Bộ Văn hóa - Thông tin đã chính thức có chủ trương áp dụng ba tiêu chuẩn thư mục quốc tế phổ biến gồm MARC21, AACR2 và DDC trên toàn quốc. Chủ trương này vốn đã được ngành thư viện chờ đợi từ rất lâu và ở một góc độ nào đó nó thậm chí còn được ví như là "Việt Nam chính thức gia nhập WTO" trong lĩnh vực thư viện.

DDC là một khung phân loại mới tại Việt Nam, phương pháp phân loại theo DDC có những nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn rất cụ thể và chặt chẽ, không thể tùy tiện suy diễn. Trong khi chúng ta còn rất ít kinh nghiệm, và thực tế đã có những hiểu lầm, sai sót cũng như lúng túng, nhất là đối với các vấn đề đặc thù của Việt Nam. Đánh giá việc sử dụng DDC 14 tại các thư viện Việt Nam, TVQG cho thấy DDC 14 đã được áp dụng rộng rãi tại hệ thống các thư viện công cộng và thư viện các trường đại học dù vẫn còn nhiều khó khăn do chưa thống nhất việc sử dụng một bản phân loại cụ thể (hiện nay vẫn đang tồn tại việc sử dụng nhiều bản DDC xuất bản khác nhau như 14 (rút gọn), 19, 20, 21, 22 (đầy đủ)). Việc áp dụng rộng rãi khung DDC đã chứng minh được tính ưu việt của khung phân loại này trong việc tổ chức tài liệu trong các thư viện. Nhu cầu sử dụng thống nhất một bảng phân loại trong toàn quốc đã được đặt ra, và bản DDC 22 kết hợp với phần mở rộng về Việt Nam của DDC 14 là thích hợp cho các hệ thống thư viện ở nước ta. TVQG đã tiến hành dịch bổ sung một số phần từ bản đầy đủ DDC 22 và trong tương lai sẽ tiếp tục dịch bổ sung các phần được cập nhật mới nhất của bảng phân loại này.

 

Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam số 5(31) – 2011 (tr.8-12)

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện