Thông báo sách, tài liệu tham khảo mới 12/2016

Đăng ngày 09/01/2017, lượt xem 799

Giới thiệu tới độc giả các tài liệu tham khảo mới

    DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

STT

Nhan đề

Tác giả

 

1

20 quy trình giám định thương tích

 

 

2

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Đoàn Tấn Minh

 

3

Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính năm 2015

Vũ Thư

 

4

Các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - dân sự - hành chính - thương mại - lao động (Năm 2000 - 2016)

Trần Thế Vinh

 

5

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai năm 2013 - 2015

Vũ Duy Khang

 

6

Công tác hiện trường

 

 

7

Danh mục một số loại sung đạn quân đội

 

 

8

Giải phẫu người

 

 

9

Giám định sinh học và AND hình sự

 

 

10

Giám định y pháp với điều tra hình sự

 

 

11

Hệ thống văn bản pháp luật và các quy định của ngành công an về công tác KTHS tập 1

 

 

12

Hệ thống văn bản pháp luật và các quy định của ngành công an về công tác KTHS tập 2

 

 

13

Hóa hình sự

 

 

14

Hoạt dộng giám định chữ viết, chữ ký trong CAND – Lý luận và thực tiễn

 

 

15

Hoạt động giám định tài liệu trong điều tra tội phạm

 

 

16

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự

Lê Hồng Hải

 

17

Khám nghiệm hiện trường trong điều tra tội phạm giết người

 

 

18

Kỹ thuật khám nghiệm hiện trường và điều tra tội phạm

 

 

19

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Tập 1

Đỗ Văn Đại

 

20

Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam : Tập 2

Đỗ Văn Đại

 

21

Luật tố tụng hành chính được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016) và luật hành chính - nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước

 

 

22

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực : Tập 1

Quí Lâm

 

23

Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm mới nhất trong mọi lĩnh vực : Tập 2

Quí Lâm

 

24

Một sô tri thức cơ bản về pháp y hình sự

 

 

25

Một số vấn đề về dấu vết hình sự

 

 

26

Ngững vấn đề cơ bản về công tác KTHS

 

 

27

Những vấn đề cơ bản của tâm lý học tội phạm, tâm lý học điều tra tội phạm và tâm lý học quản lý

 

 

28

Pháp luật quốc tế và Việt nam về chuyển giao người bị kết án phạt tù với vấn đề bảo đảm quyền con người

Ngô Hữu Phước

 

29

Pháp y giới tính

 

 

30

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự và áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Nguyễn Ngọc Điệp

 

31

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2015 : Biên soạn theo luật tố tụng hành chính năm 2015 và văn bản mới đến năm 2016

Nguyễn Ngọc Điệp

 

32

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Nguyễn Ngọc Điệp

 

33

So sánh - đối chiếu bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 và 2015 ( Áp dụng từ 01-07-2016)

 

 

34

So sánh - Đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng Luật tố tụng hành chính 2010 - 2015

Vũ Duy Khang

 

35

Tâm lý học pháp lý

 

 

36

Tội phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và giải pháp phòng ngừa đấu tranh

 

 

37

Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế năm 2013 - 2016

Vũ Duy Khang

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện