Video ghi lại nội dung phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa VKSND tỉnh Bắc Giang và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đăng ngày 08/06/2017, lượt xem 807

Trung tâm Thông tin Thư viện đăng tải nội dung một số Video ghi lại Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa VKSND tỉnh Bắc Giang và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Phần 1: Tại đây: http://10.0.0.13/bacgiangancuoptaisan1.html

Phần 2: Tại đây: http://10.0.0.13/bacgiangancuoptaisan2.html

Phần 3: Tại đây:  http://10.0.0.13/bacgiangancuoptaisan3.html


Lưu ý: Video chỉ xem được trên thư viện hoặc trong mạng nội bộ trường

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện