Video ghi lại nội dung Hội nghị trực tuyến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam

Đăng ngày 13/10/2017, lượt xem 1600

 Trung tâm Thông tin Thư viện đăng tải Video ghi lại nội dung Hội nghị trực tuyến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam  ngày 26/9/2017

Xem tại đây: http://10.0.0.13/tructuyenvkstc.html

Lưu ý: Video chỉ xem được trên thư viện hoặc trong mạng nội bộ trường

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện