Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Đăng ngày 31/10/2019, lượt xem 3892

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản Tư pháp - 2019 - 447 trang

LỜI GIỚI THIỆU

Luật Hiến pháp Việt Nam là một ngành luật chủ đạo và rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Hiến pháp Việt Nam quy định về chế độ chính trị, chế độ bầu cử, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Trải qua 5 bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu cấp bách cùa công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; yêu cầu bảo vệ, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân đã và đang đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam nói chung và Nhà nước nói riêng. Với những quy định của Hiến pháp năm 2013, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước triển khai, cụ thể hóa trong hệ thống pháp luật hiện nay đáp ứng những yêu cầu trên.

Trong khoa học pháp lý Việt Nam, Luật Hiến pháp Việt Nam với tư cách là một khoa học pháp lý chuyên ngành, đóng vai trò quan trọng trong thể chế những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đồng thời những quy định của Hiến pháp là cơ sở để các ngành luật khác cụ thể hóa.

Trong chương trình đào tạo hệ cử nhân luật của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Luật Hiến pháp Việt Nam là một môn học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trang bị cho các em sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ, ý thức để học các môn học chuyên ngành luật khác.

 

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu từ nhiều giáo trình, sách tham khảo của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật có uy tín, đồng thời, được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Luật Hiến pháp Việt Nam trong trường và các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm đến từ nhiều cơ sở đào tạo và thực tiễn khác nhau. Giáo trình được thiết kế theo các chương tương ứng với các chế định của Hiến pháp năm 2013 và những luật được ban hành sau Hiến pháp năm 2013, với 15 chương.

Sau nhiều nỗ lực của tập thể tác giả giảng viên trong và ngoài trường, nhiều chuyên gia, các nhà khoa học chuyên ngành, đây là lần đầu tiên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn và phối họp xuất bản “Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam”. Mặc dù đã có nhiều cố gắng của tập thể tác giả, song cuốn sách này khó tránh khỏi thiếu sót nhất định. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tập thể tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để Giáo trình này được hoàn thiện hơn.

 

 

 

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện