Giáo trình Kỹ thuật hình sự

Đăng ngày 05/11/2019, lượt xem 8074

Giáo trình Kỹ thuật hình sự - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lưỡng Tín

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - 2019 - 312 trang

Lời giới thiệu

Hiện nay, tình hình tội phạm ở nước ta diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng về cả số lượng và cơ cấu tội phạm, tính chất phạm tội phức tạp và nguy hiểm hơn trước. Điều đó đặt ra cho các cơ quan trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiều nhiệm vụ rất nặng nề. Để kỹ thuật hình sự hoàn thành chức năng hỗ trợ cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm những biện pháp và phương tiện khoa học - kỹ thuật thì những biện pháp, phương tiện này phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, cơ sở lý luận phát triển. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và phổ biến lý luận, cơ sở phương pháp luận của các lĩnh vực thuộc kỹ thuật hình sự ở nước ta hiện nay là rất cần thiết.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo trình độ đại học chuyên ngành tư pháp hình sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức biên soạn và phốỉ hợp vối Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình kỹ thuật hình sự. Những kiến thức được trình bày trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về hệ thống các lĩnh vực của kỹ thuật hình sự, trang bị cho người nghiên cứu, học tập phương pháp luận để nghiên cứu từng vấn đề cụ thể thuộc nội dung của kỹ thuật hình sự. Mặt khác, những kiến thức được trình bày trong cuốn sách còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp cho Cán bộ điều tra, nhất là Điều tra viên, Thủ trưỏng Cơ quan điều tra, Cơ quan trinh sát có phương pháp khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động điều tra, vận dụng sáng tạo và có hiệu quả các biện pháp và phương tiện kỹ thuật trong quá trình điều tra những vụ án cụ thể.

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp kiến thức các môn học thuộc ngành kỹ thuật hình sự cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo kiểm sát viên trong hệ thống tư pháp, tập thể tác giả đã tiến hành nghiên cứu, kế thừa, chọn lọc các loại tài liệu mang tính liên thông thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học - hệ chính quy thuộc hệ thống tư pháp, đồng thòi cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan để hoàn thành biên soạn cuốn sách Giáo trình kỹ thuật hình sự nhằm hưống dẫn, cũng như giúp cho sinh viên, học viên trong việc nghiên cứu, học tập.

Cuốn sách Giáo trình kỹ thuật hình sự trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về các lĩnh vực của kỹ thuật hình sự dành cho hệ đào tạo bậc đại học chuyên ngành tư pháp hình sự.

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, kế thừa các tài liệu đã có để hoàn thiện, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc để nội dung cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện