Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự và việc khác theo quy định của pháp luật

Đăng ngày 05/11/2019, lượt xem 4917

Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự và việc khác theo quy định của pháp luật - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản Tư pháp - 2019 - 363 trang

Lời giới thiệu

Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhằm cung cấp cho người học một số vấn đề lý luận và trang bị những kỹ năng nghề trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự là một trong những nội dung thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành kiểm sát nhân dân. Mục đích của công tác này là bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng căn cứ pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Môn học là tổng hợp những kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự qua từng giai đoạn tố tụng cụ thể, bao gồm: kiểm sát xử lý đơn khởi kiện vụ việc dân sự, kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo cử nhân luật tại nhà trường, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn cuốn: “Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự và việc khác theo quy định của pháp luật” trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Quy chế nghiệp vụ của Ngành và các văn bản liên quan. Đồng thời, Giáo trình cũng được xây dựng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua.

Mặc dù nhóm tác giả đã rất cố gắng biên soạn nhằm bảo đảm chất lượng tốt nhất, song sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để Giáo trình hoàn thiện hơn trong lần tái bản.

 

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện