Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Đăng ngày 05/11/2019, lượt xem 3618

Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính – Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ biên: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản Tư pháp – 2019 – 251 trang

Lời giới thiệu

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính là một trong những nội dung thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành Kiểm sát nhân dân. Mục đích của công tác này là đảm bảo việc giải quyết vụ án hành chính kịp thời, đúng căn cứ pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính là môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Môn học nhằm cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như những kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính qua từng giai đoạn tố tụng cụ thể, bao gồm: kiểm sát xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính, kiểm sát giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo cử nahan luật tại Nhà trường, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản Giáo trình Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Quy chế nghiệp vụ của Ngành và các văn bản liên quan. Đồng thời, Giáo trình này cũng được xây dựng trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng biên soạn nhằm bảo đảm chất lượng Giáo trình này, tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý cho việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung để chúng tôi hoàn thiện hơn nữa Giáo trình này trong thời gian tới.

Từ Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h - 11h15 | Chiều: 13h30 - 16h45

Hỗ trợ sử dụng thư viện